Made in Germany KESSEL Logo
Sök:
 >  > Pumpstationer Aqualift F / S / F XL / S XL

Produktsök


Ange ett artikelnummer eller sökord för att hitta tekniska data, beskrivande text och CAD-ritningar till produkten ifråga.

Pumpstationer för markförläggning

En installation av pumpstationer i hemmet eller byggnaden kräver en hel del värdefullt utrymme och kan ev. ge upphov till störande ljud. Det finns nu nya lösningar som ger bostadsinnehavaren professionella fördelar.

Den tekniska kammaren uppfyller den nya standarden EN 13598-2.

 

Aqualift F XL

för avloppsvatten med eller utan ofiltrerat vatten - torrinstallation

Aqualift F / S

för avloppsvatten med eller utan fekalier - våtinstallation

Aqualift F XL / S XL

för installation i betongplatta eller under mark - våtinstallation

SÄKERHET
20 års garanti för PE-material.

SYSTEMBAS
Version för installation i mark eller
installation i betonggolv för med
de nya teknikbehållarna.

SYSTEMBEHÅLLARE
Modulbaserad behållarhöjdsstruktur.

MULTIPLA PUMPAR (Mono/Duo)
i olika kapacitetsklasser från 500 till 4000 W.

AVSTÄNGNINGSVENTIL
med backventil för varje pump.

TRYCKRÖR
anslutning Ø 90 / 63 mm –Ventil med
inbyggd backventil för enkel dränering
av tryckröret

GRUNDVATTENRESISTENS
Systembasen resistent mot grundvatten upp till 3000 mm.

Vill du ha mer information om våra pumpstationer, så besök vår internationella webbplats www.kessel.com, kontakta KESSEL eller vår lokala samarbetspartner GPA direkt.

 

Imprint / Impressum | Privacy policy
©1998-2018 KESSEL AG, Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany