Made in Germany KESSEL Logo
Sök:
 >  > Bakvattenpumpstation Ecolift XL

Produktsök


Ange ett artikelnummer eller sökord för att hitta tekniska data, beskrivande text och CAD-ritningar till produkten ifråga.

Ny Ecolift XL hybridpumpstation

Hybridpumpstationen Ecolift XL använder liter ström, går utan avbrott och minskar slitaget på pumpen. Ecolift XL är också tillförlitlig, lätt att installera samt ekonomisk. 

 

Ecolift XL

för installation ovan mark 

 

 

Ecolift XL

för minimum (grunt) installationsdjup 

 

 

read more

Ecolift XL

för installationsdjup upp till 5 m

 

 

SÄKERHET/TILLFÖRLITLIGHET
Pneumatisk nivåövervakning och
larmsensor för dubbel tillförlitlighet.

PUMPPRESTANDA
Flera pumpar tillgängliga med SPF 1500 (1.4 kW),
SPF 3000 (3.2 KW) och SPF 4500 (4.5 kW).

GRUNDVATTENRESISTENS
Den nya behållaren kan hantera upp till 3000
mm grundvattentryck.

LJUD-/VIBRATIONSFRÅNKOPPLING
Alla aktiva komponenter samt utloppstrycksröret
är ljud-bortkopplade från behållaren.

STÄNGNINGSSYSTEM FÖR BAKVATTENVENTIL
Finns med upp till två motordrivna bakvattenventiler
för maximalt bakvattenskydd.

TRYCKUTLOPPSANSLUTNING
Snabb lossning, inga verktyg krävs.

INTEGRERAD AVSTÄNGNINGSVENTIL
Med säkerhetslås som förhindrar oavsiktlig stängning.

För mer information om våra hybridpumpstationer, så besök vår internationella webbplats www.kessel.com, kontakta KESSEL eller vår lokala samarbetspartner GPA direkt.

 

Imprint / Impressum | Privacy policy
©1998-2018 KESSEL AG, Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany