Made in Germany KESSEL Logo
Sök:
 > Hybridpumpstationer

Produktsök


Ange ett artikelnummer eller sökord för att hitta tekniska data, beskrivande text och CAD-ritningar till produkten ifråga.

Hybridpumpstationer

Pumpstationer installeras ofta som en säkerhetsåtgärd för att lösa bakvattenproblem i avloppsledningar med gravitationslutning. Då löser man problemet med bakvattnet, men till en hög kostnad. Nackdelen med dessa system är att de måste pumpa varenda liter uppsamlat avloppsvatten. Detta gör att pumparna får jobba hela tiden, energi går åt, systemet slits och buller uppstår - med de nya hybridpumpstationerna från KESSEL är alla dessa problem lösta.

Pumpfix F (för hushållstillämpningar) och Ecolift XL (för kommersiella/industriella tillämpningar) är de nya idealiska lösningarna för installation i gravitatiionsbaserade avloppssystem – både i ny- och ombyggnad.

Bakvattenpumstation Pumpfix F
För privat-/hushållstillämpningar.

Bakvattenpumpstation Ecolift XL
För kommersiella/industriella tillämpningar.

 

Imprint / Impressum | Privacy policy
©1998-2018 KESSEL AG, Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany