Made in Germany KESSEL Logo
Sök:
 > Avloppsbrunnar och rännor

Produktsök


Ange ett artikelnummer eller sökord för att hitta tekniska data, beskrivande text och CAD-ritningar till produkten ifråga.

Avloppsbrunnar och rännor

KESSEL har ett komplett sortiment med avlopp enligt EN 1253. För mer information: klicka på den brunn du är intresserad av nedan.

Varje enskilt avloppsprojekt ställer olika krav på materialen. Särskilt inom offentlig sektor spelar tekniska egenskaper såsom flödeshastighet, brand- och ljudskydd samt motstånd mot aggressiva media en stor roll. I den privata sektorn däremot ligger fokus mera på det estetiska utseendet. KESSEL levererar avlopp till alla behovs- och installationssituationer.

Avloppsbrunnar för projekt
Projektanpassade brunnar  kommer till användning
i industri- och kommersiella byggnader. I de flesta fall
leds projektavloppet genom golvplattan och kräver
ett ökat brand- och ljudskydd.

Badrums-/duschavlopp
Badrums- och duschavlopp används i bostäder och
i kommersiella och industribyggnader. Avloppen kan
installeras direkt i en dusch eller i badrumsgolvet.

Duschrännor
Duschrännor installeras både i bostäder och
kommersiella byggnader, och avspeglar önskemål
om en barriärsfri badrumsutformning.

Väggavlopp
Väggavlopp passar särskilt bra till barriärsfria
badrum där ingången till duschen måste vara
helt jämn (t.ex. för rullstolar, äldre personer).

Källaravlopp
Källaravlopp används för bortledning av vatten
i lågt belägna avloppsledningar. De kan ha
integrerade bakvattenskyddsventiler.

Avlopp och rännor i rostfritt stål
Avlopp och kanaler i rostfritt kvalitetsstål för
livsmedelsindustri eller hygienområden.

Avlopp för installation utomhus
Avlopp för tak, balkong, P-däck och gård
levereras i olika material.

 

Imprint / Impressum | Privacy policy
©1998-2018 KESSEL AG, Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany