Made in Germany KESSEL Logo
Sök:
 > Bakvattenventiler

Produktsök


Ange ett artikelnummer eller sökord för att hitta tekniska data, beskrivande text och CAD-ritningar till produkten ifråga.

Bakvattenventiler

 Alla utloppsrör från utrustning i byggnader (tvättmaskiner, duschar, toaletter etc.) är anslutna till avloppssystemet och utgör ett sammanlänkat ledningssystem.  Om avloppsvattnet inte kan rinna fritt i rören, t.ex. efter skyfall eller p.g.a. blockeringar i rören, trycks det tillbaka in i de anslutna utloppsrören och kan översvämma alla områden i byggnaden vilka ligger under bakvattennivån.

Enligt EN 13564.

Problem: Avloppssystem utan bakvattenskydd

Vid kraftigt regn stiger vattennivån över den s.k. bakvattennivån. Begreppet betecknar vanligtvis gatunivå. Rum i källare kan snabbt översvämmas, vilket orsakar omfattande skador.

Lösning: Avloppssystem med bakvattenskydd

Avlopssystem såsom golvavlopp, tvättmaskiner, diskhoar, duschar eller toaletter som ligger under bakvattennivån måste skyddas effektivt och permanent mot bakvatten. Avloppsvatten med fall till avloppet måste skyddas med en bakvattenventil. Om det allmänna avloppet ligger högre än avloppspunkten i byggnaden måste avloppsvattnet pumpas uppåt av en pumpstation.

Bakvattenventiler i brunn för installation i mark
med mekanisk eller motordriven bakvattenventil

Klassiska bakvattenventiler
med mekaniska bakvattenklaffar

Bakvattenventiler i kammare
för installation i mark

frigör utrymme i källaren genom att flytta
Bakvattensskyddet utanför byggnaden

 

Imprint / Impressum | Privacy policy
©1998-2018 KESSEL AG, Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany