Made in Germany KESSEL Logo
Sök:

Produktsök


Ange ett artikelnummer eller sökord för att hitta tekniska data, beskrivande text och CAD-ritningar till produkten ifråga.

Källaravlopp med integrerat bakvattenskydd

Vid normal drift rinner avloppsvattnet från diskhoar, tvättmaskiner, duschar etc. in i avloppssystemet utan någon strömförbrukning. Om bakvatten uppstår i avloppssystemet går pumpen igång automatiskt med hjälp av en flottörbrytare.

Modellen ”Universal” är ett flexibelt källaravlopp med variabla anslutningsmöjligheter tack vare tre inlopp. De kompakta måtten hos Drehfix källaravlopp gör det populärt för renovering av äldre byggnader. Den passar i urtagen för gamla gjutjärnsrör tack vare den låga höjden.

 

Pumpfix S

Källaravlopp med bakvattenventil med två klaffar samt integrerad avloppsvattenpump.

The Universal

Källaravlopp med dubbla bakvattenklaffar

Drehfix

Källaravlopp med bakvattenventiler

YTTERLIGARE SÄKERHET
Spärr för lukt, skum, gnagare och insekter
Multistopp levereras som tillbehör.

TEKNOLOGI
Pump med bakvattenventil med dubbla
klaffar och vattenlås. Verktygslös pumpdemontering.
Får ej användas som pumpstation!

FLEXIBEL INSTALLATION
Ny utökningssektion med fläns, motfläns och
tätande barriär i elastomer som tillval.

FLEXIBEL INSTALLATION
Den teleskopiska övre sektionen kan vändas,
lutas, höjdanpassas. Tre fasta inlopp som standard
2x Ø 50 och 1 x Ø 75.

OKOMPLICERAT UNDERHÅLL
Verktygslöst underhåll och rengöring.

 

Vill du ha mer information om våra avloppsbrunnar och rännor, så besök vår internationella webbplats www.kessel.com, kontakta KESSEL eller vår lokala samarbetspartner GPA direkt.

 

Imprint / Impressum | Privacy policy
©1998-2018 KESSEL AG, Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany